Việc thu thập dữ liệu của Kaitashi bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ Khách hàng. Đây là các thông tin mà Kaitashi cần  sử dụng nhằm liên hệ xác nhận khi Khách hàng sử dụng dịch vụ trên Kaitashi.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Kaitashi sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:

- Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng.

- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và Kaitashi.

- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng.

- Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

- Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Kaitashi Group.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Kaitashi Group.

 

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ Khách hàng

- CÔNG TY TNHH KAITASHI GROUP

- Địa chỉ liên hệ:  Lô OBT1, ô số 20 Bắc Linh Đàm mở rộng, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

- Số điện thoại: 1800 6585 

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng

Thông tin cá nhân của Khách hàng tại Kaitashi được Kaitashi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Kaitashi. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác Kaitashi cam kết:

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, Kaitashi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.

- Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Kaitashi